Yhdessä tuotamme laadukkaita, vaikuttavia ja ihmislähtöisiä palveluita sitoutuneesti ja hyvällä fiiliksellä.

Yhdessä tuotamme laadukkaita, vaikuttavia ja ihmislähtöisiä palveluita sitoutuneesti ja hyvällä fiiliksellä

Ante Yhdessä Oy on aivan uudenlainen konsepti laadukkaiden, vaikuttavien ja ihmisläheisten palveluiden tuottamiseen. Koko Suomessa toimiva Ante on palvelualusta, jonka perheenjäseninä palveluita tuottavat innovoivat, itsenäiset suomalaisomisteiset pienyrittäjät ja kumppanit.

Rakennamme alliansseja ja turvaamme pienyrittäjien mahdollisuuden toteuttaa ja kehittää palvelujaan. Sovellamme vastuullista elinkaarimallia asiakkaan elämänhallinnan tueksi. Ymmärrämme elämän monimuotoisuuden, sen ylä- ja alamäet.

Palveluvalikoimastamme löytyy vaikuttava, oikein mitoitettu tuki ja apu jokaiseen elämäntilanteeseen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden sosiaalialan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa toteuttaen uudenlaista avointa kumppanuutta.

Keskeinen elementti toiminnassamme on yhteiskuntavastuu. Vahva arvopohjamme, inhimillisyys ja yhteiskuntavastuu, ohjaa toimintaamme.

Avopalvelut

Anten pienyrittäjäverkosto vastaa yrittäjien välisellä sujuvalla yhteistyöllä asiakkaiden palveluntarpeeseen ketterästi, ihmislähtöisesti ja ammattitaitoisesti. Pätevä ja moniammatillinen henkilöstömme on kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme tukena heidän elämässään, rakentamassa hyvinvointia arjen muuttuviin tilanteisiin.

Lastensuojelun avopalveluissa joustava työtapamme huomioi niin asiakkaan kuin hänen perheensä erityistarpeet kulloisessakin elämäntilanteessa, jonka tuloksena syntyy tilaajan asettamien tavoitteiden mukaista vaikuttavaa palvelua, iloisella fiiliksellä ja suomalaisella pienyrittäjähengellä.

Laitoshoito

Anten pienyrittäjät tuottavat asiakasta ja hänen perhettään kunnioittavaa sijaishuoltotyötä. Keskiössä on turvallisen kasvuympäristön luominen sekä vahvan pohjan rakentaminen lapsen ja nuoren elämänhallinnalle nyt ja tulevaisuudessa. Laitospalveluissamme korostuu aidon ihmiskontaktin syntyminen niin lasten, vanhempien kuin sosiaalityöntekijöidenkin kanssa.

Arvostamme toiminnan avoimuutta ja rehellisyyttä. Näin rakentuu luottamus, joka mahdollistaa nuoren oman persoonallisuuden tukemisen ja arvokkaan elämän omana itsenään. Valikoimastamme löytyy laitospaikka niin kevyemmän kuin vaativammankin tason palvelulle, jota täydentää moniammatillisen pienyrittäjätiimimme tarjoavat terapia- ja muut tukitoiminnot.

Jälkihuolto


Jälkihuolto, rinnalla kulkeva aikuinen. Anten yrittäjät osoittavat jälkihuollon parissa olevalle nuorelle kokonaisvaltaista tukea. Työskentely tukihenkilön kanssa hakee ratkaisuja nuoren aikuisen itsenäistymiseen ja taloudellisten asioiden hoitamiseen.

Opintoihin ohjaaminen ja opintojen eteneminen on työmme keskiössä. Vihdoin asiakkaamme löytää paikkansa moniarvoisessa yhteiskunnassa, työn ja kokonaisvaltaisen itsestä huolehtimisen kautta ja avulla. Onnistunut arki lähtee turvallisesta asumisympäristöstä.

Anten allianssikumppanit ovat jälkihuoltomme tukena nuoren aikuisen asumisratkaisuissa. Me ymmärrämme myös haastavimmat elämäntilanteet. Mielenterveys- tai päihdeongelmat eivät  esteenä vaikuttavalle jälkihuollolle.

Asuminen ja kotiin vietävät palvelut


Oma koti on turvallinen pohja ponnistaa vaativista elämäntilanteista seesteisempään elämään. Anten mahdollistamat asumisen tukipalvelut ovat merkittävä osa mielenterveys-, päihde-, vammais- ja kriminaalihuollon sekä aikuissosiaalityön asiakkaiden kuntoutumista.

Palveluohjauksen tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun parantuminen. Palveluohjauk­sen keinoin autamme asiakasta ottamaan käyttöön niitä hänessä olevia kykyjä, taitoja ja voimavaroja, jotka esimerkiksi pitkään jatkuneen päihteiden käytön seurauksena ovat saattaneet korvautua negatiivisilla toimintamalleilla.

Anten asumispalvelut ovat keskeinen toimintamuoto tavoiteltaessa sitä myönteistä kehitystä, jossa asiakas oppii luottamaan omaan kykyynsä toimia aikai­semmin haastavalta tuntuneiden asioiden parissa itsenäisesti ja vastuullisesti. Anten palveluyrittäjät määrätietoisesti, keskenään yhteistyössä ja moniammatillisena tiiminä, työskentelevät asiakkaan parhaaksi. Tavoitteena on turvata asumisen onnistuminen ja arjen taitojen vahvistuminen.

Asiantuntijapalvelut


Anten ainutlaatuinen toimintamalli suomalaisista sosiaalialan pienyrittäjistä ja kolmannen sektorin toimijoista koostuvana ketteränä ja kattavana turva- ja palveluverkostona mahdollistaa sosiaalipalveluiden asiakkaille monenlaisia asiantuntijapalveluita.

Anten palvelut kattavat työnohjauksen, talous- ja velkaneuvonnan, työllisyyspalvelut, sosiaalisen isännöinnin, sosiaalialan juridiikan, omaistyön ja kokemusasiantuntijapalvelut. Ante Yhdessä Oy:n turvallisen sateenvarjon alla myös yrittäjämme saavat parhaan mahdollisen tuen niin ammatillisissa asioissa kuin pääomahuollon ja muunkin yrittäjätuen muodossa.

Tule Ante yrittäjäksi tai kumppaniksi?

Jaatko ajatuksemme siitä, että

Ota meihin yhteyttä ja tule osaksi Ante perhettä. Tehdään yhdessä vaikuttava allianssi tai toimiva osakkuus. Olennaista on saumaton yhteistyö. Me emme kilpaile keskenämme vaan tuotamme lisäarvoa kaikille toimijoille asiakkaista tilaajiin ja yrittäjistä kolmannen sektorin kumppaneihimme.

Yhteystiedot

Ante Yhdessä Oy
Kalevankatu 31 A, 3 krs, 00100 Helsinki
puhelin: (0400) 667 887
sähköposti: helsinki@ante.fi

"Reipasta palvelua karjalaisella lupsakkuudella."